slovensko (Slovenija)English (United Kingdom)
 
 
Donatorji

 

Zlati donator Srebrni donator Bronasti donator
 • Franc Marušič
 • Soške elektrarne
 • RIKO d.o.o.
 • Mladen Franko
 • Borut Lavrič
 • Stanko Strmčnik
 • Boštjan Žekš
 • Bojan Nemec
Donator I Donator II Donator III
 • ISKRA Računalniki
 • A-media, d.o.o.
 • Etbin Bras
 • Marija Bratina
 • Joško Curk
 • Nadja Čermelj
 • Milena Gregorčič
 • Juš Kocijan
 • Darko Veberič
 • Gvido Bratina
 • Paolo Sivilotti
 • Agroind Vipava 1894 d.d.
 • Varsi d.o.o.
 • ZRC SAZU
 • Commerce trgovina d.o.o.
 • Marija Alaimo
 • Iztok Arčon
 • Dolores Bradaschia
 • Marija Bras
 • Franc Bratina
 • Mara Bratina
 • Denis in Lado Cindro
 • Vida Čibej
 • Angela Devetak
 • Jožica Djinkič
 • Andrej Filipčič
 • Tomaž Filipčič
 • Rada Franko
 • Erika Gojkovič
 • Alenka Jež
 • Majda Kelbelj
 • Irena in Gabrijel Kernel
 • Miran Kovač
 • Jana Lopatič
 • Jan Mavri
 • Štefko Miklavič
 • Špela in Marko Mikuž
 • Branka Mozetič
 • Edvard Pelicon
 • Adriana Pisk
 • Borut Poljšak
 • Darja Poženel
 • Saša Sirk
 • Aleš Stanovnik
 • Marko Starič
 • Majda Suša
 • Ivanka Šandrič
 • Tadeja Štefančič Pavlovič
 • Fedor Tomažič
 • Marjan Zavadlav
 • Alojzija in Avgust Zavrtanik
 • Bojana Zavrtanik
 • Boris Zavrtanik
 • Peter Žgavec
 • Vida Žigman
 • Lojze Veberič
 • Darko Korbar
 • Ana Gregorič
 • Melita Sternad Lemut
 • Marko Vrtovec
 • Nives Štefančič
 • Jožef Mrakič
 • Uroš Kobal
 • Saša Rozman
 • Urška Lavrenčič Štangar
 • Igor Madon