slovensko (Slovenija)English (United Kingdom)
 
 
Donacije

Za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev Fundacija zbira vloge in donacije v obliki:

  • denarna sredstva v enkratnem znesku,
  • denarna sredstva v več zaporednih obrokih (mesečnih, letnih),
  • materialna sredstva (oprema, stavbe, itd.),
  • umetniška dela,
  • delnice,
  • premoženjske in stvarne pravice (večletne pravice do uporabe, upravljanja, avtorske pravice),
  • vse ostalo, kar ima za Fundacijo vrednost in se da oceniti.

Premoženje Fundacije se ne porablja. V skladu z namenom ustanovitve se razporejajo le donosi na zbrana sredstva.

 

Kako darovati?

DENARNE DONACIJE (za fizične in pravne osebe)

Preden se odločite za donacijo, si oglejte vrste članstva

 

Donacije vplačate na račun 05100-8010752054,
Račun je odprt pri banki Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana.

Naslov Fundacije:

Fundacija Univerze v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

V skladu z 59. členom ZDDPO-2 za donacije lahko pravne osebe uveljavljate davčno olajšavo.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE (za fizične osebe)

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini -ZDoh-2 lahko vsaka fizična oseba, ki je davčni zavezanec del svoje letne dohodnine (do 0,5%) nameni za donacije. Prosim, da del dohodnine namenite za delovanje Fundacije Univerze v Novi Gorici in izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine z spodnjimi podatki:

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
FUNDACIJA UNIVERZE V NOVI GORICI 4 1 8 4 0 4 2 9 0,5%

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča.

Za kakršnekoli dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali nam pišete na naslov CLOAKING