slovensko (Slovenija)English (United Kingdom)
 
 
Članstvo v fundaciji

Pravne in fizične osebe, ki vplačajo vloge in donacije, lahko v Fundaciji pridobijo naslednje vrste članstva:

Donatorji

Zlati donator

Donator I

Srebrni donator

Donator II

Bronasti donator

Donator III

Poleg navedenih vrst članstva lahko Fundacija s soglasjem ustanovitelja določi tudi druge, nove vrste članstva ter posebej za te vrste članstva določi tudi posebne ugodnosti.

Večkratne vloge in donacije pravnih in fizičnih oseb se v času pridobljenega članstva seštevajo, s čimer se omogoči članom prehod v višji razred članstva v Fundaciji. Članstvo v Fundaciji časovno ni omejeno.

Pogoji za pridobitev članstva za pravne osebe

Pogoji za pridobitev članstva za fizične osebe

Ugodnosti članov Fundacije